Regeditten Açılış yazısı değiştirme hackervideo

Başlattığınızda daha oturum açılmadan bir uyarı banneri görüntülenmesini sağlaya bilirsiniz.
Bunun için önce regedit’i açıp "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows \Cur r entVersion\ winlogon" anahtarı altına gelin şimdi burada " LegalNoticeCaption " adı altında ki bu dizeye vereceğiniz değer menu çubuğunda görüntülenecektir.
Daha sonra "LegalNoticeText" olan kısmada ekrandaki diyalog kutusunda ne görünmesini istiyorsanız baner ekrana her açılışta getirecektir...

0 yorum:

Hacker Video