Aslında Hepimiz Hacker’ız


Aslında
Hepimiz Hacker’ız
Kim Hacker kim degil, iyice karıştı
günümüzde Türkiye’de en çok konuşulan meselelerden biri
hacking. Özellikle MSN kullanımının bir çığ gibi büyüdüğü
ülkemizde, MSN’e yönelik saldırılar da artmaya başladı.
Hemen hemen her gün okurlarımızdan bu yönde şikayetler alıyorduk.
Kimisi MSN adresinin çalındığından şikayet ediyor, kimisi de
falanca MSN adresini nasıl geri alabilece¤ini soruyordu. Bir plan ile “vardır belki MSN hesabını çalmanın bir yolu” diye düşlünerek
bizden taktik öğrenmeye çalışlıyordu. Sonuçta Türkiye’de bu
ifllerle uğraşılan, MSN, web sitesi ve uzaktaki PC’lere saldırmaya çalışlan bir kitle olufltu. Birçok hacker listesinde Türkiye’nin ismi en ön
sıralarda yer almaya başladı. Ayrıca hemen hemen her mahallenin
bir hacker’ı var artık.
Gerçek Hacker
Bu sayımızda sizlere Hacker dünyasını anlatmaya çalışltık. Ancak hemen
belirtmekte yarar var, kendisini hacker olarak tanımlayanların
birçoğu, temel bilgisayar bilgisinden yoksun ve yalnızca fare kullanması
nı bilenlerden olufluyor. Dergimizde özellikle Script Kiddie veya
Lamer diye tabir ettiğimiz, basit programları kullanarak karşlı bilgisayarlara
veya servislere zarar verenlerin kullandığı yöntemleri göreceksiniz.
Bu basit programlar ve yöntemler yüzünden birçok kifli zarar
görebiliyor. Ama iyi haber şu ki, bu programları kullananlar gerçek
hacker değiller. Dolayısıyla kullandıkları programları tanırsanız,
önlemlerinizi kolayca alabilir ve size yönelecek olan saldırılardan rahatlı
kla kurtulabilirsiniz.
Dergimizin ilerleyen sayfalar›nda ise, bu tarz saldırılardan veya virüslerden
zarar görmüş l bilgisayarınızı tekrar canlandırmak için neler
yapmanız gerekti¤ini bulacaksınız. Özellikle başlarılı bir donanım
konfigürasyonunun seçimini ve performans artırımı ile ilgili ipuçları-
na yer verdik.

0 yorum:

Hacker Video